Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací                                zdarma
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 50,- Kč
2. upomínka 100,- Kč
   
Upomínací dopis 20,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.