Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací                                  zdarma
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0,- Kč
2. upomínka 50,- Kč