O knihovně

Jsme vesnická knihovna, která nabízí našim občanům svoje služby nejlépe jak umí. Snažíme se, aby naše knihovna byla knihovnou pro všechny.

Léto 2018
V naši knihovně se událo spousta nových zajímavostí. Například jsme měli besedu o využití planých bylin v jídelníčku. Nebo besedu o výrobě sirupů. Obě tyto besedy se setkaly s velkým zájmem. Trochu mne to zaskočilo, protože nejvíce jsem chtěla využívat možnosti knihovny pro propagování literatury, ale doba se mění a my se musíme přizpůsobit. 
 

Rok 2017 končí....

Předvánoční období je pro knihovníky velmi podnětný čas. Děti i dospělí jsou přístupnější různým aktivitám a tak jsou v tomto období připravované akce hodně navštěvované.  U nás jsme zahájili hned 1. prosince otevřením adventu. Naše pozvání přijali spolupracovníci a redaktor časopisu Malovaný kraj a přinesli do rekonstruovaných prostor Obecního domu v Modré přednášku o historii vzniku ornamentu a další informace. Setkání bylo obohaceno vystoupením našich nejmenších modřánků, kteří přišli na koledu. Na závěr  zazpíval ženský modřanský sbor několik moravských koled. 

Rok 2017 přinesl do fondu knihovny 214 nových knih, z toho dětem 115 knih. Přihlášených v tomto roce bylo 156 čtenářů, z toho 51 čtenářů do 15 let. Vypůjčeno bylo celkem 3455 titulů.

24. listopadu 2017

Ve středu jsme oslavili Den pro dětskou knihu. Dopoledne si vyráběly knížečku předškolní děti z mateřské školy. Děti byly velice ukázněné a šikovné. Dílničku vedla paní Alena Vorlíčková a tvořili jsme na motivy pohádky O pasáčkovi. V podvečer proběhla beseda na téma podpory dětského čtení. 

2. srpna 2017

Pravidelné neformální setkání knihovníků malých knihoven okresu Uherské Hradiště jsme absolvovali včera za venkovní teploty blížící se kolapsu. V mařatické knihovně byla ovšem velmi přívětivá atmosféra a my knihovnice jsme se mohly vzájemně poznat a získat spoustu informací z každodenní knihovnické praxe. Profi dámy z knihovny KBBB UH se střídaly u přednášejícího pultíku a my si mohly ověřit, co děláme špatně, jak opravit některé chybné kroky v REKSu a také, kde získáme další možnosti vyhledávání v katalozích knihoven.  Tato setkání jsou velmi podnětná a divím se, že se jich neúčastní úplně všechny neprofi knihovny. Vždyť jenom osobní poznání kolegyň je výhodou, když někdy nevíme kudy-kam. Děkuji tímto za tuto možnost získání dalších důležitých informací pro naši neprofesionální práci. Pro většinu z nás je to krásný koníček. 

20. dubna 2017

Věděla jsem, že besedy se spisovateli jsou nezaslouženě opomíjené ze strany čtenářů, ale přesto jsem pozvala k nám na čtení paní Mornštajnovou při příležitosti vydání její nové knihy HANA. Ke knize jsem se dostala až den před její návštěvou, ale nevydržela jsem to, a hned jsem se do ní zakousla. Do večera jsem zvládla půlku knihy a vzhledem k tomu, že na druhý den se  venku  ženili všichni čerti, odpoledne jsem se k ní opět vrátila. Kniha je tak silná, že jsem musela vědomě čtení utnout asi 100 stran před koncem, abych byla připravená paní spisovatelku u nás přivítat. Dobře jsem udělala. Dnes ráno jsem dočetla těch posledních sto stran. To, že se jedná o silný příběh jsem už psala, ale na takové emoce asi člověk nedokáže být připravený nikdy. 

Paní Mornštajnová se přiznala, že má z knihoven fobii. Z naši asi ne, protože vesnické knihovny nedisponují velkými sály a nepřeberným množstvím knih, zřejmě mluvila o knihovně například ve Valašském Meziříčí a dalších velkých knihovnách. Proč? No proč by měli čtenáři číst právě její knihy, když je v nabídce TOLIK knih? A měli by. Je to naše spisovatelka, jsou to naše příběhy, které zpracovává a jsou to naše kořeny. A její příběhy jsou navíc čtivé. Věřím ve velký úspěch knihy  HANA a paní spisovatelce moc a moc držím palce k další tvorbě. 

4. dubna 2017

Nocování v knihovně má svoje kouzlo. Děcka se na něj těší - protože budou z domu rodičů?, protože budou nocovat na tvrdé podložce?, protože si budou číst?, protože si zablbnou? Ano. Pro všechno toto se úžasně těší. Naši nocležníci se dozvěděli, kdy a kde se narodil H.Ch. Andersen i to, které pohádky od tohoto pohádkáře znají. Ale co mne dostalo nejvíce, tak to byla snídaně. Už večer holky  vyzvídaly, co jsem připravila. Neřekla jsem. Ráno bylo kafíčko a croissanty. Na kafíčko se tvářily nedůvěřivě, ale po třech cukrech už to šlo. A ten zážitek? Ten jsem měla v pondělí poté, kdy se některé dívky opět vrátily do knihovny za účelem vypůjčení a první co hlásily "KAFÍČKO BYLO VÝBORNÉ". Není co dodat. 

8. března 2017

Již dlouho jsem se trápila myšlenkou, že opomíjím čtenáře vyššího věku. Svátek MDŽ mi nahrál a vymyslela jsem setkání při příležitosti tohoto svátku a pozvala několik dam k malému posezení. Také byla v tomto roce vyhlášená soutěž o NEJLEPŠÍ BABIČKU ČTENÁŘKU . Spojila jsem obě příležitosti  a dvě dámy si odnášely ocenění nejlepší babička čtenářka za rok 2016. Obě přečetly v roce 2016 stejný počet titulů z naši knihovny - celkem 89 knih. Posezení bylo velmi milé, zavzpomínalo se a doufám, že se za rok potkáme opět. 

Po Vánocích 2016

V předvečer Štědrého dne navštívilo naši knihovnu hodně dětí. Byla to vesměs prťata od tří let do věku prvňáčků. Sice jsem si zajistila posily, ale velká návštěva předčila mé očekávání. Malé děti moc dlouho nebaví sedět a poslouchat pohádku a já jsem rodičům slíbila hlídání po tři hodiny.... Ještě je bavilo vytvářet staročeská jablíčka, zvládli jsme i perníkové kuličky, ale plovoucí lodičky z oříšku a medové svíčičky byly zhotoveny moc rychle.  Když už opravdu šlo do tuhého a já uklidňovala rozjívené děti, poslal mi anděl nad námi, opravdovou pomoc. Míša přišla vrátit knížku a po dotazu, zda by neměla chvíli čas a nepobyla s námi, všechno se obrátilo. Nevěřícně jsem hleděla, jak dívenka, asi šestnáctiletá, zvládla neposedy, posadila je do kroužku a hráli si nějakou, mně neznámou hru. Slyšela jsem pouze pšššš.... Ale všichni se utišili a hra je moc bavila. Vydrželi jsme celé tři hodiny a  vysmátí rodiče si odváděli své ratolesti do svých domovů. Míšo, Markétko, děkuji za pomoc. 

20. prosince 2016

Vánoce v knihovně jsou v plném proudu. Už nás navštívili druháčci, dnes se setkám s prvňáčky. Protože máme hodně nových knih a všechno jsou to čtenářské lahůdky, pozvala jsem na prezentaci svoje čtenáře. V ne moc velkém počtu, ale o to mileji jsme si v předvečer vánoc povídali o čtení a lidech kolem nás. S šálkem horkého vánočního čaje nám bylo moc příjemně. Děkuji všem. 

1. listopadu 2016

Opravdu se mi srdíčko chvělo radostí, když do knihovny včera přišla maminka se synem, který mi hrdě ukázal svůj čtenářský denník  a v něm zápis o přečtené knížce s velkou červenou jedničkou s hvězdičkou na konci... Jde totiž o to, že asi před dvěmi týdny tato maminka sama bezradně vybírala knihu pro syna, žáka 3. třídy, který se potřebuje procvičovat ve čtení, ale moc se mu nechce, potřebuje přečíst knihu, ale aby nebyla moc dlouhá, a ještě aby jej tato kniha zaujala. Nabídla jsem mamince knihu od M.P. Osborn: Dobrodružství v době ledové. Knížka je to útlá, s velkými písmeny a proložená obrázky. Synek si včera vzal další od stejné autorky a co si mám více přát?

10. října 2016

Před pár lety jsem jedné milé starší paní nabídla možnost, že ji můžu přinést domů knížky. Paní D. to s radostí přijala, ale její prosba byla "Jenom Javořicků" mi přineste. A tak jsem ji nosila knihy Vlasty Javořické každý měsíc po dobu nejméně čtyř let. Paní D. mi vždy povídala, jak se ji při čtení dobře vzpomínalo na její mládí. Letos začaly knihy paní Javořické docházet. Musím také říct, že po čtyřech letech - každý měsíc - nejméně dvě až tři knihy - co je asi 150 titulů, které se mi podařilo přinést, tak jsem paní D. přinesla jiné romantické knihy. Už to nebylo ono. A bohužel po třetí várce přinesených jiných knih jsem dostala zprávu, že si mám knížky vyzvednout, paní D. od nás odešla. Paní D.,  doufám, že jsem Vám ty poslední dny alespoň trošku zpříjemnila.  

2. srpna 2016

Pokračuje trend vysoké návštěvnosti v prázdninových měsících. Sice jsem zkrátila půjčovní dobu pouze na jeden den v týdnu - v pondělí, ale tento den se v knihovně opravdu nenudím. Čtenářky na mně čekají ještě, než otevřu a odcházím obvykle dlouze po ukončení půjčovní doby. To proto, že uklidit vrácené knihy, uspořádat knihovnu a další potřebné úkony absolutně nestíhám v provozu. Obvykle totiž knihovnu navštíví kolem dvacítky čtenářů a to je na 2 hodiny docela dost. Abych s nimi prohodila nějaké to slovo, abych poradila, abych vyhledala, občas přečetla pohádku, nebo utišila mimino. Mám velké štěstí, že můžu půjčovat knihy. 

20. června 2016

Opět končí jeden školní rok. Ten letošní jsem si to s dětmi opravdu užila. Několikrát jsme se setkali s prvňáčky, krásný zážitek jsme si užili v Živé vodě při Noci s Andersenem a pasování dětí za čtenáře, 4x za školní rok přišla do knihovny pátá třída za vypůjčením knih a už se mi zdá, že přicházejí do knihovny jako do známého prostoru, kde je co nacházet. Je to i díky vstřícnosti pedagogů ZŠ, bez toho by to asi nešlo. Byl to pěkný školní rok. Čtení na hřišti v posledním květnovém týdnu byl pro ještě nečtoucí děti, ale mělo to také svůj půvab. I tito drobečci mně už znají a ví, že jsem "knihovna". 

Konec dubna 2016

Někdy před Vánocemi v minulém roku jsem zapůjčila do první třídy knihu Daniely Krolluperové Mizící hmyzíci. Paní učitelka po chvilkách dětem tuto pěknou a poučnou knížku četla. Vím, že si o hmyzu v našich zahrádkách povídali, ale potěšilo mne, že teď v dubnu, když se mi knížka po přečtení vrátila, přišlo mi i krásné poděkování a s ním spousta namalovaných obrázků, kterými si děti vyzdobily třídu. Obrázky jsem zveřejnila ve fotogalerii. Jsou opravdu moc krásné.

8. března 2016

Březen - měsíc čtenářů. Zahájili jsme jej už 29. února, protože je přechodný rok, tak byl u nás březen už v únoru. Začalo to návštěvou první třídy v Základní škole na Velehradě. S dětmi jsme si zavzpomínali na jejich návštěvu u nás v knihovně dne 1. prosince s paní Vorlíčkovou. Tehdy jim četla pohádku Proč mají zajíčci teplé kožíšky. Na moji návštěvě ve škole jsem pro děti připravila pohádku Smrček od H.Ch. Andersena. Jeho pohádky jsou v současnosti dost zapomínané, co je škoda. Prvňáčky čeká Nocování s Andersenem, a tak by nějaké pohádky poznat měli. Na "Nocování"jich bude čekat Jan Opatřil (spisovatel) a jeho hlavní knižní hrdina Kapřík Metlík a také Malá mořská víla a to všechno v areálu Živá voda na Modré. 

Pak hned 1. března přišli do knihovny páťáci. Ti už v tomto školním roce po třetí. Jsem ráda, že jsme se s paní učitelkou domluvily na několika návštěvách knihovny za školní rok, abychom dětem dokázaly, že knihovna je kamarád. 

Další den 2. března navštivili knihovnu předškoláčci. Ti v tomto školním roce u nás byli po druhé. Bezprostřednost, kterou tyto děti projevují je úžasná. 

4. ledna 2016

Ohlédnu se za vánocemi roku 2015. Připravila jsem riskantní projekt - na tři předvánoční odpoledne akci "Tátové čtou dětem vánoční příběhy". A vyšlo to. V první odpoledne byla sice účast menší, ale o to zajímavější. Navštívil nás pan starosta a ochotně přečetl dětem vánoční pohádku. Druhé odpoledne již bylo v knihovně hodně živo, pohádku četl tatínek Aničky a Adélky K. Pro děti jsem měla připravené omalovánky (to aby měly zavřené pusinky), vánoční perníčky a čaj. Třetí odpoledne se dětí sešlo nejvíce, v knihovně se vytvořily samostatné kluby - čtoucí ve všech volných prostorách naši padesátimetrové knihovny. Tak tam byly čtenářky individualistky, nebo kroužek miminek s maminkami. Atmosféra byla úžasná. Tátové ke čtení se dostavili tři. Dětí hodně. Má práce má smysl. V roce 2015 bylo přihlášených 148 čtenářů. 

2. prosince 2015 

Krásné, krásné, krásné bylo dopoledne 1. prosince. Na Den pro dětskou knihu přišly děti z mateřské školy, prvňáčci a maminky s malými dětmi. Zvídavé tvářičky, veselé pohádky, milá paní spisovatelka, příjemná atmosféra v útulné knihovně. Díky patří také panu řediteli školy, že se na nás přišel podívat. 

29. listopadu 2015

Blíží se nejkrásnější období v roce - Vánoce. Všichni se na ně těšíme. Je to také období, kdy se připravuje spousta společenských akcí a naše knihovna není výjimkou. Máme v plánu předvánoční čtení - tátové čtou dětem, vánoční pohádku pro nejmenší děti a také už máme za sebou vánoční dílničky. Se skautkami jsme na dveře Obecního úřadu vyrobily adventní věnec. Celý jsme jej nazdobily perníčky a společně pověsily. Je krásný. Další vánoční dílna byla určena pro dospělé a vyráběli jsme adventní svícny. Přišly dvě zájemkyně. Moc jsem z toho zklamaná. Přinesla jsem vánoční punč a spoustu potřeb na výrobu těchto krásných vánočních dekorací. Pracovní dobu v knihovně jsem si prodloužila o 5 hodin. Zřejmě to byla poslední vánoční dílnička pro dospělé v mé režii. Škoda. 

9. října 2015

 - přidávám několik reakcí k besedě se spisovatekou Alenou Ježkovou

"Moc Vás zdravím, paní Turecká, děkujeme za pěkné fotografie! Včerejší podvečer byl opravdu moc vydařený - nádherná beseda!!!! Paní Ježková je velmi zajímavá žena. K příjemné atmosféře přispělo i prostředí a složení účastníků. Ještě dnes toho mám plnou hlavu. Jediné co nás mrzelo, že jsme nemohly zůstat až do konce......"

"Ahoj Evo, dívám se na fotky a je mi dost líto, že jsem se nemohla dostavit ani já. Máte tam v turistickém centru nějakou pěknou výstavu obrazů, jak vidím. Je fajn, že se Vám něco takového podařilo uskutečnit! "

8. září 2015 - úspěšná prezentace nových knih pro dospělé. Zájemců o nové knihy se sešlo dost a novinky si nejen vypůjčili, ale také proběhlo hodně rezervací. 

24. srpna 

Poprvé za celu dobu mého působení v knihovně (pátý rok) měla čtenářka zájem o poezii. V naši malé knihovně to byl celkem oříšek, ale nakonec odcházela spokojeně. Vypůjčila si Černý med od Miroslava Floriana, Petra Bezruče Stužkonoska modrá (krásně ilustrovaná Maxem Švabinským) a výběr z poezie Františka Branislava Tiše vím. Potěšilo mne. 

Na konci prázdnin

Léto pomalu končí a naši čtenáři si v  létě přišli na své. Pilně navštěvovali naši knihovnu, za měsíce červenec a srpen jsem obsloužila na 160 návštěvníků, kteří si vypůjčili kolem 400 knih. Teď už přemýšlím nové akce, které uskutečníme na podzim a v předvánočním čase. Mám toho vymyšleného spousty, uvidíme, kolik se nám podaří zrealizovat. 

Někdy v červnu

Na podnět paní učitelky 4. třídy ZŠ připravila jsem pro žáky ve věkové kategorii 11-12 let čtení na prázdniny. Děti přišly do knihovny hned po ránu, a tak jsem jim připravila rozcvičku jejich mozečků. Vytvářely nová slova na dané slovo. Zvítězil kluk, což mne překvapilo. Vytvořil 22 nových slov ze slova podnikatelka za 10 minut. Pak jsem dětem představila kolem 30 knih a k mé velké radosti se to ujalo. Přihlásila jsem dalších 5 čtenářů a vypůjčily si dostatek prázdninového čtení. 

Díky pozvání přátel z Knihovny B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti jsem se zúčastnila dne 27. května exkurze do knihovny v obci Horní Lideč. Tato knihovna byla v minulém roce vyhodnocena Knihovnou roku 2014 v celorepublikové soutěži. Příjemná a plně pro knihovnu zaujatá paní knihovnice nám přednesla všechny svoje radosti a strasti knihovnického života. Knihovna je po kompletní modernizaci, je na obec poměrně rozlehlá, ale naplno využitá. Návštěva byla velmi inspirativní. Máme za sebou letošní projekt Už jsem čtenář - s žáčky první třídy, pasovali jsme je za čtenáře prostřednictvím "Tety Abecedy" (díky Barboro Horáková!). Nakupují se nové knihy pro dětskou část knihovny, která nutně potřebuje obnovu. Díky obci za krásný letošní příspěvek ve výši 30.000 Kč z rozpočtu obce. Bude hospodárně a beze zbytku využitý. 

31. března 2015

Už máme za sebou třetí měsíc roku 2015. Ohlédnutím jsem zjistila, že jsem připravila pro děti již 4. Večer s Andersenem. Na tom letošním se bavilo asi 40 účastníků. Děti i jejich rodiče přišli také z Velehradu a nelitovali. Perfektní představení předvedli pánové ze Slováckého divadla. Moc mi pomohli obětaví rodiče, které jsem letos zapojila jak do přípravy akce, tak také do samotného průběhu. A tak jsem si to letos poprvé mohla naplno užívat také já sama. A hned se vrhám do přípravy dalších akcí - beseda s občany a starostou, beseda se žáky 9. třídy, návštěva 1. třídy v ZŠ a další. 

23. února 2015

Opět musím jako knihovnice poděkovat tomu, který náš život směruje, protože radost, kterou mi práce pro knihovnu přináší, nelze slovy vyjádřit. Téměr při každé výpůjční době mám nově přihlášeného čtenáře, co je, myslím, na obec se 700 obyvateli velmi slušné. Počet čtenářů (aktivních) se v této době pohybuje kolem 130. I když moje aktivity "pro knihovnu" se obracejí na dětského čtenáře, přicházejí také dospělí a hlavně také senioři. Tato kategorie má stále velké rezervy a doufám, že se situace zlepší. Pracovně připravuji akci Večer s Andersenem, do které se snažím zapojit také další spolupracovníky, protože její uskutečnění by mělo probíhat venku a počítám s velkou účastí. Propagace čtení dětem je hlavním cílem našeho Večera s Andersenem. V minulém roce jsme propagovali mladého spisovatele Jana Opatřila a jeho trilogii o Kapříku Metlíkovi. Nejen, že se několik knih na akci prodalo, ale také knížky zakoupené pro knihovnu jsou neustále vypůjčené mezi čtenáři. A že to nejsou právě nejtenší knížky. 

30. ledna 2015

Návštěva předškoláčků v knihovně proběhla velmi úspěšně. 16 dětí se do knihovny tak akorát vešlo. Děti byly milé a paní učitelky vstřícné. Povídali jsme si o pohádkách, které si čtou ve školce před spaním, vypůjčila jsem dětem nové knížky do školky a hodinka nám utekla rychleji, než jsme čekali. Moc fajn setkání.

26. ledna 2015

Rozbíhá se nový rok.  Co přinese? Akce se pomalu rodí - sice zatím pouze v mé hlavě, ale každým dnem začínají mít jasnější obsah. Podařilo se mi dostat do naší knihovny maminky s malými dětmi. Považuji to za velmi dobré vykročení do nového roku. První pohybové hry jsou naplánované, teď už je jenom naplnit zájemci. Koncem týdne mám setkání s předškoláky z mateřinky. Dětí je hodně, uvídíme jaká bude účast.  

15. prosince 2014

Tak vánoce máme za dveřmi, dílničky se vydařily, krásná byla také Mikulášská besídka pro seniory. K mé radosti se sešlo dostatek diváků, děti nadšeně vystupovaly a všechno bylo kladně hodnoceno. Poslední letošní akce nás ještě čeká. Vánoce pro děti v knihovně. Z této události už strach nemám, dětí přijde určitě hromada, pozvaný pan kouzelník je úžasný a dárky pro dobré čtenáře mám připravené. A že jich je. Celkem jsem balila 32 dárků. 

28. listopadu 2014

Vánoce se pomalu blíží, v sobotu budeme mít vánoční dílnu pro dospělé. Počátkem měsíce se uskutečnilo Setkání starostů a knihovníků pod hlavičkou Knihovny BBB v Uh. Hradišti právě u nás. Hostovali jsme v Hotelu Skanzen, kam nás přijel pozdravit PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze a paní Zlata Houšková ze SKIPu v Praze. Hojný počet účastníků v počtu 70 svědčil o zájmu starostů a knihovníků o další rozvoj obecních knihoven v našem regionu. Zájemci navštívili také areál Živá voda a několik účastníku se podívalo také do naši knihovny. 

19. října 2014

Včera proběhla letošní první výtvarná dílna věnována podzimním dekoracím. Přítomné dámy si vytvořily věnečky a košíky z přinesených materiálů. Všem nám bylo velmi příjemně a z dekorací máme obrovskou radost. Těšíme se na vánoční dílničku. Nebylo nás mnoho, ale o to více bylo tvoření semknutější.

18. října 2014

Za ocenění jsme obdrželi finanční dar od Zlínského kraje ve výši 10.000,- Kč na nákup nových knih. Peníze se musí utratit do konce kalendářního roku, a tak vybírám nové knihy pro všechny kategorie čtenářů. Snad se mi to povede. 

16. října 2014

Dnes si mám vyzvednout  ocenění pro naši knihovnu "Knihovna roku 2014 Zlínského kraje" v Krajské knihovně ve Zlíně. Od rána jsem nervozní, nevím co na sebe a tak. Určitě mne pochopíte. Vždyť ocenění pro knihovnu nebývá zase tak časté. Koneckonců není to jenom moje zásluha. Poděkování patří také obci, která tyto aktivity podporuje a financuje, mojí rodině, která mi pomáhá a také paní Lapčíkové z Knihovny BBB v Uherském Hradišti, která mi ukázala cestu. 

19. srpna 2014 

V minulém týdnu jsem se zúčastnila pracovní cesty po knihovnách v ČR s Knihovnou BBB v Uherském Hradišti. Navštívili jsme knihovny v Náchodě, Smiřicích, Hradci Králové a v Býšti. Náchodská knihovna je umístěna ve třípatrové budově na pěší zóně v architektonickém stylu ArtDeco. Prostory lze jenom závidět. Krásné. V Hradci Králové přebudovali knihovnu z bývalé továrny. Vyřádil se na ni Arch. David Vávra a prostory jsou velkolepé. Tady se na kultuře pro občany nešetřilo. Malé knihovny ve Smiřicích a v Býšti zase přetékaly nápady a tyto návštěvy byly také velmi inspirativní. 

V pondělí opět krásná návštěva u nás v knihovně - celkem 23  návštěvníků za 2 hodiny a 4 děti (zatím nečtoucí)

6. srpna 2014

Prázdniny se překulily do druhé poloviny. Čtenáři mne překvapují svou návštěvností v horkých letních dnech. Téměr každé pondělí se jich sejde tolik, že téměř nestíhám běžné práce. Nevadí. Hlavně že je zájem o knížky, což jsem vlastně chtěla. O prázdninách také hodně čtu, letos jsem už spolkla Červenku od JO Nesbo, Sedm dní do pohřbu od Jana Roznera (výborné čtení), Volání kukačky (Galbraith), Človíček Tom (Constantine), a právě čtu Muž z ostrova Lewis od Petera Maye. Pomalu začínám přemýšlet nad podzimními aktivitami. Snad Mikulášská besídka pro seniory, tradiční Vánoce v knihovně, něco s děckami v rámci Týdne čtení a .... 

2. června 2014 

Vrcholí přípravy na besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou v místní škole. Besedy budou dvě - jedna pro první stupeň a druhá pro druhý stupeň. Zároveň bude paní Březinová pasovat prváky za čtenáře v rámci první besedy. Bohužel, máme už i negativní ohlas. Samozřejmě se na tuto akci vybírají příspěvky od žáků a ohlas je, že je to drahé. Hm, levní dnešní spisovatelé nejsou, ale mrzí mne přístup pedagogů, že více už tyto akce nepodpoří. Je to škoda, jak ze strany spisovatelů (že je to dost peněz za besedu), tak ze strany čtenářské gramotnosti, která tímto opět dostala ránu. 

25. dubna 2014

Podvečer s Andersenem v Živé vodě máme za sebou. Sešlo se nás tam ale hodně. Kolem 50 přítomných jsem napočítala. Dětí bylo 26 a myslím, že se jim akce moc líbila. Pan spisovatel byl k dětem velmi vstřícný, přistupoval k dětem velmi citlivě a děti vydržely dokonce dvě ukázky čtení z knížek o Kapříku Metlíkovi. Rodiče vyjádřily obavy, zda se akce nekoná moc pozdě, ale končili jsme kolem 22 hodiny a zdaleka nebyly děti unavené, spíše my komparzisté jsme už byli vyždímaní. Bude těžké překonat takto vysoko zvednutou laťku v příštím roce.  

4. března 2014

Rok se už pěkně rozjíždí. Do knihovny zavítali letošní prváci za účelem seznámení se s funkcí knihovny. To bylo ještě v únoru. Přečetla jsem dětem ukázku z knihy Já Baryk od Františka Nepila. Zahráli sme si  slovní kopanou a děti se seznámily s dětským fondem naší knihovny. V pondělí 3. března jsem naplánovala setkání  - čaj o páté v knihovně s povídáním pana Nožičky o domácím pečení chleba z kvásku. Sešlo se nás celkem 11. Pan Nožička přinesl kromě dvou druhů chleba  - pšeničný a žitný - také dvě výborné pomazánky, podával se cejlonský čaj a beseda byla příjemně neformální. Věřím, že všichni zúčastnění získali nové poznatky a informace.Tento týden jsou u nás jarní prázdniny a pro děti, které zůstaly doma, nabízím možnost strávení odpoledne v naší knihovně.  

12. ledna 2014

Tak je tu další rok. Co přinese? Musím poctivě za sebe říct,že nic moc neočekávám. Ale za prvních pár hodin výpůjčných hodin mám opět dva nové čtenáře. Co je potěšující. Ale zlobí mne ti, kteří mají v domácnosti vypůjčené knížky a to už celý rok. Nepomáhá nic, ani posílání e-mailů, ani osobní domluva. Nevím. Takové čtenáře bych radši nebrala, ale kdo to může při počátečním přihlášení tušit.  No nic. Trochu optimismu - napadají mne nové akce, které bych mohla v knihovně připravit, pomalu začínám nabírat dech na letošní "Noc s Andersenem". Tento rok navrhl starosta že by se mohla uskutečnit v areálu Živá voda, tak toho využijem. Jenom to bude náročnější na organizaci a přípravu. Bohužel paní spisovatelka Štulcová, kterou jsem měla objednanou na březen s propagací své publikace o příchodu Sv. Cyrila a Metoděje se omluvila.... A děti nečtou... Ještěže jsou tu maminky s předškoláky a ty si knížky půjčujou - samozřejmě dětské, ale občas něco taky pro sebe.

27. prosince 2013

V pondělí 23. prosince jsem připravila pro děti vánoční dárek - kouzelnické vystoupení. Tak ......byla to spíše šou, ale děti se výborně bavily a tak to splnilo svůj účel. Pan kouzelník kouzlil za pomoci dětí - asistentů a o to to bylo napínavější. Děti si odnesly spoustu dárků a doufám, že některé si přijdou také vypůjčit nějakou knížku. Před kouzlením jsem je ještě seznámila s novými dětskými knížkami, které jsme zakoupili z finančního daru ze soutěže, ve které jsme obsadili třetí místo. Největší radost mám z malého leporela s názvem "O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu". Je to velmi inteligentně upravená knížka a určitě splní, co se od ní očekává.

15. prosnice 2013

Ve čtvrtek 12. prosince - mimo výpůjční dobu jsem se setkala v knihovně s mladšími skautkami, aby dívenky neztrácely kontakt s knihovnou, a také abych je naučila vyrábět z kukuřičného šustí. Každá dívenka si vytvořila  malého andělíčka. Ještě před tím, jsem jim četla z knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu o vánocích ve Švédsku. Přinesla jsem na ochutnání nějaké to vánoční cukroví a nejvíce se dětem líbil vánoční čaj s medem, skořicí a citronem. Byl to krásný podvečer, škoda že jsem měla horečku a těšila se do postele. 

8. prosince 2013

Tak předvánoční čas tu máme v plné parádě. Vánoční dílničky běží, už jsme vyrobili adventní věnec na vchodové dveře obecního úřadu, s maminkami jsme tvořili vánoční dekorace (viz fotogalerie) a připravujeme se k setkání a vyrobení andělíčka z kukuřičného šustí. Z běžné knihovnické činnosti mám stále radost, téměř každý týden máme nového čtenáře. Psala jsem o naší činnosti do místního zpravodaje, připravuji čtení pro děti na každý pátek. Z předchozího měsíce ještě připomenu náš Den pro dětskou knihu. Četla jsem dětem v první a třetí třídě. Děti z první třídy si vyslechly úryvek z knihy Gorilí táta (napsala Markéta Pilátová), o tom, jak v ZOO utekla gorila a jak pan ošetřovatel zachraňoval návštěvníky. I když si myslím, že knížka je určena starším dětem, úspěch jsem sklidila i u prvňáčků. Dětem ve třetí třídě jsem četla celou knížku Návštěva malé smrti od Kitty Crowther. K tomuto čtení jsem si připravila kopie obrázků, aby si je v průběhu čtení mohly děti prohlížet. Čtení mělo velký úspěch, děti mi o tom přišly povídat i do knihovny. Jenom foto jsem si nestihla v tom zápalu udělat. 

25. listopadu 2013

Z výstřižkové služby okresní knihovny jsem se dopídila k článečku ve Slovácké jiskře ze dne 30. dubna 1986, kde se uvádí:

"Důstojný kulturní stánek dostala v pátek 18. dubna Knihovna v Modré. Slavnostního otevření se zúčastnili inspektorka odboru kultury ONV I. Tomaštíková, ředitelka okresní knihovny O. Marťanová, metodička okresní knihovny J. Lapčíková a představitelé obce. V závěru loňského roku se rozhodl MNV Velehrad, že modranská knihovna, která byla až dosud v suterénu budovy občanského výboru, by si zasloužila nové a moderní prostory. A tak se Modranští dali do práce a ze dvou bývalých místností národního výboru vybudovali vhodnou a účelnou místnost pro knihovnu."

Tak vidíte -  v roce 2016 budeme slavit 30 let.

20. listopadu 2013

Včera, na setkání starostů a knihovníků v Uherském Brodě, byly vyhlášeny výsledky soutěže o nej- knihovníka, knihovnu našeho regionu. Výsledek byl napínavý do úplného konce setkání, neboť vítězové byli dokonale utajeni. Naše knihovna skončila na krásném třetím místě a vzhledem k tomu, že se jednalo o rok 2012, tedy pouze rok po mém nástupu do knihovny je to výsledek nadmíru úspěšný. Pro mne osobně tento výsledek znamenal konkrétní ohodnocení mé práce a také to, jak jsme dobří. 

5. listopadu 2013

Tak Gorilího tátu prvňáčkům určitě číst nebudu. Je to zajímavá knížka od chovatele - ošetřovatele opic v pražské ZOO. Ovšem je určená spíše pro starší děti, ne-li pro dospělé čtenáře. Obal knihy je však velmi zavádějící, krásný barevný obraz džungle s opicemi lezoucími po stromech navádí k posunutí knížky pro menší čtenáře. Ovšem opak je pravdou. Knížka je zajímavá, velmi čtivá, často poučná. Zaujmout by mohla kluky i holky nejméně od 12 let. S deštivým počasím přichází do knihovny více návštěvníků, z čehož mám radost.

21. října 2013

Z výměnného fondu jsem dovezla 2 bedny knih. Myslela jsem si, že dovezu spoustu nových knih, ale ve skutečnosti jsem dovezla hlavně knížky pro děti a také doporučenou četbu pro školáky. Tak máme k dispozici např. Bela a Sebastián, Kopretiny pro zámecku paní, Škola malého stromu, Tři mušketýři, ale také další dva díly Deníku malého poseroutky a spousta knížek pro menší děti. Pro dospělé čtenáře jsem přivezla několik detektivek a také nějaké knížky pro šikovné ruce.

13. října 2013

Máme za sebou návštěvu komise za účelem vyhodnocení soutěže "O nejlepší knihovnici okresu Uherské Hradiště". Komise byla celkem početná - celkem 5 komisařů a pan starosta. Počasí bylo ukázkové, snad se naše knihovna předvedla v tom nejsvětlejším světle. Uvídíme, jak se umístíme. Nakonec, dělám to všechno s radostí, že jsem našla ve svém životě prostor, který můj život velmi obohacuje. Vaše knihovnice

8. října 2013

Včera, při provozu knihovny, jsem byla v sedmém nebi. Nejen, že přišlo dostatek čtenářů za účelem výměny knih. Navštívili mne také dvě mladé babičky - moje kamarádky, se svými vnoučátky. Jedna s vnoučkem Františkem a druhá s vnučkou Eliškou. Potěšil mne pocit, že provoz knihovny je v podvědomí mých přátel, a že mohou za mnou přijít a to nejen za účelem vypůjčení knih. Pak knihovnu navštívila maminka ze sousední obce se svými třemi dětmi. Děti jsou zhruba ve věku 4 až 7 let. Pravidelně se před knihovnou vyzují, i když je vyzývám, že to není nutné, paní maminka říká, že jsou zvyklí a já pozoruji, že pak se cítí jako doma. Maminka i děti si prohlížejí knížky, v tichosti si o nich povídají mezi sebou. Nikoho neruší, jenom v pohodě si užívají odpoledne v knihovně. Pobyli u nás skoro celou hodinu. Měla jsem z toho dlouho hřejivý pocit o tom, že to co dělám, není zbytečné a bez povšimnutí veřejnosti. 

V tomto týdnu naši knihovnu navštíví komise za účelem vyhodnocení soutěže "O nejlepší knihovnici okresu Uherské Hradiště". Ufff, dalo mi to zabrat, příprava na tuto návštěvu. I když si myslím, že máme knihovnu v pořádku, přece se všude najdou maličkosti, na kterých je potřeba zapracovat. A tak jsem přerovnávala všechny knížky, (po návštěvě dětí z mateřinky v rámci Týdne knihoven podruhé), našla jsem část knih k přebalení, dokončovala výzdobu knihovny, doplňovala přihlášky čtenářů. Řekla bych, že takové návštěvy komise by měli být pravidelné a naše knihovny by byly jako lusk. Tak uvidíme, jak dopadneme. Dokonce i pan starosta bude mít čas a zúčastní se.  Vaše knihovnice