Thompson Gill - Oceán mezi námi

18.02.2022 09:03

Příběh chlapce, kterého za 2. světové války jako pětiletého sirotka poslala britská vláda s dalšími dětmi do Austrálie kvůli bezpečí. Později se ale zjistí, že nejen on ve skutečnosti sirotkem není.Román, jehož dějištěm je Anglie a Austrálie, začíná během bombardování Londýna za 2. světové války a odvíjí se dál během celého 20. století až do roku 2010. Na fiktivním příběhu Jacka, jednoho z mnoha osiřelých dětí, které byly deportovány kvůli bezpečí z Británie do Austrálie, autorka vykresluje tragické osudy těchto dětí. Ne všechny totiž byly sirotky a úmysly australské vlády nebyly úplně čisté. Austrálie chtěla bílé děti, které často končily v bídných až otrockých podmínkách, násilně oddělené od sourozenců a rodičů. Za tuto šokující praxi, která pokračovala i po válce, se premiéři obou zemí museli přeživším omluvit.