Claire Cameron - Poslední neandertálská žena

26.12.2018 15:15

V knize se prolínají dvě dějové linie, z nichž mne zaujal především příběh neandertálské dívky a její rodiny. Tento příběh byl také velmi působivý a líčení způsobu života neandertálců bylo velice zajímavé, hlavně prvek statičnosti a cykličnosti jejich způsobu života. Prolínání s příběhem současné archeoložky dodávalo příběhu Dívky nový rozměr, nicméně tato linie vyprávění byla už trochu méně zajímavá. 

Knihu máme ve fondu