HISTORIE ROKU 2015

Den pro dětskou knihu dne 1. prosince

V knihovně se prostřídaly děti z první třídy ZŠ, předškoláčci z mateřské školy a na závěr maminky s malými dětmi. Prožíli jsme krásné dopoledne a velký dík patří paní Aleně Vorlíčkové a jejím pohádkám
  další foto ve fotogalerii

Vánoční dílnička dne 23. listopadu 

a další foto ve fotogalerii....

Žáci 5. třídy ZŠ v knihovně

Dne 21. října navštívili naši knihovnu žáci 5. třídy ZŠ Velehrad. Povídání o knihovně, o spisovatelích, kteří již naši knihovnu navštívili, a samozřejmě o knížkách, zaujalo mladé čtenáře. Zavzpomínali jsme na dobu před pěti lety, kdy právě oni byli pasování za čtenáře. Paní knihovnice jim přečetla ukázku z knihy Ivy Procházkové Útěk domů. A pak se půjčovalo. Tak krásné čtení a nashledanou příště. 
další foto ve fotogalerii

Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou

V rámci Týdne knihoven se uskutečnila v Turistickém centru na Velehradě beseda s autorkou knih TICHÁ SRDCE dne 8. října 2015.  V krásném prostředí nového kulturního stánku, navíc v  objetí půvabných krajinomaleb malíře Františka Kubiny, jsme měli vzácnou příležitost vyslechnout si vzpomínání paní spisovatelky při práci na svých knihách Tichá srdce. Krátké autorské čtení se prolínalo s historkami, které autorku na této cestě potkaly. Paní Ježková přislíbila také třetí díl této výpravné knihy. Knihy si můžete přijít vypůjčit z našeho knižního fondu.  
další foto ve fotogalerii

Pohybové hry pro maminky s malými dětmi - září 

Učíme malé děti základní říkanky a písničky. Děti se seznamují se svými vrstevníky a maminky si sdílejí svoje radosti mezi sebou. Další pohybové hry budou v polovině října.
   Další foto ve fotogalerii

Slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. 

Dne 12. června jsme v naši knihovně slavnostně ukončili půlroční období, kdy jsme se setkávali se žáky první třídy nad čtením a knihami. V této půlroční době četla paní učitelka dětem z knížky Mizící hmyzíci. Děti tato knížka velmi zaujala a na závěr také o "hmyzících" nakreslily obrázky. Paní knihovnice je navštívila v jejich první třídě a společně si připomněli 50. výročí Večerníčku. Ze slavnostního pasování si děti odnesly kromě vzpomínky, knížku, placku a průkazku do modřanské knihovny.
 více foto ve fotogalerii

S prvňáčky jsme oslavili 50. výročí Večerníčka

Paní knihovnice navštívila 22. května prvňáčky v jejich třídě. Naučila je skládat Večerníčkovu čepici, povídali jsme si kolik pohádek znají z Večerníčkova vysílání. Četli jsme si pohádky o Včelích medvídcích. Děti pak povídaly o knížce "Mizící hmyzíci", kterou jim zapůjčila do třídy a kteří hmyzíci je nejvíce zaujaly.   
     více foto ve fotogalerii

Žáci 9. třídy ZŠ v knihovně

Dne 24. dubna navštívili knihovnu žáci 9. třídy. Paní knihovnice si je pozvala za účelem seznámení se životem našeho rodáka pana Josefa Kováříka. Žáci si vyslechli rozhovor, který s panem Kováříkem sepsali před deseti lety naši skauti. V něm je popsáno zatčení a život v jáchymovských dolech. Náš spoluobčan byl zatčen na základě provokace v březnu 1949 a byl odsouzen za vojenskou velezradu ke dvanácti letům vězení. Jedenáct let si odpykal v uranových dolech. Tyto skutečnosti se dozvěděli naši budoucí občané na besedě, která jim snad dala ponaučení z minulosti, ale také informace ze svého nejbližšího okolí.
 
Další foto ve Fotogalerii 

Říkanky, básničky, písničky, to všechno pro naše dětičky. 

Jarní série Pohybových her pro malé děti jsme v dubnu ukončili. Kroužek maminek s malými dětmi, které pravidelně tuto skvělou možnost využily, jsme pozvali na podzimní sérii, která bude organizována podle počasí koncem října nebo v listopadu. Maminky, jejichž děti do té doby dorostou, jsou také srdečně zvány. 
Tak zase nashledanou na podzim. 
 
Další foto ve fotogalerii

Kvetoucí Modrá

Dne 10. dubna se uskutečnila neformální beseda se starostou obce o projektu nových výsadeb v naši obci.  Po této prezentaci představila knihovnice účastníkům možnosti výsadeb a pěstování balkónových květin pro naše rozkvetlá okna. 

Náš Večer s Andersenem dne 27. března 2015

Scénické čtení v podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti bavilo nejen malé posluchače, ale ze židlí občas padalo i dospělé posluchačstvo. Svoje pohádkové postavy nám představily Sněhurka, Popelka, Sněhová královna a Pipi Dlouhá Punčocha. Soutěžení v pohádkových dovednostech a závěrečné balonkování zakončilo letošní Večer s Andersenem a těšíme se opět za rok. 

 další foto ve fotogalerii

Návštěva prvňáčků v knihovně

Dne 6. března, těsně před jarními prázdninami, navštívili naši knihovnu žáci první třídy Základní školy na Velehradě. Jednalo se o první společnou akci v rámci projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. Děti byly seznámeny s provozem knihovny, přečetli jsme si ukázku z knihy Daniely Krolluperové Mizící hmyzíci a povídali jsme si o hmyzu na našich zahradách. Nakonec si děti prohlédly celou škálu  dětských knih, které byly pro ně připravené. Také jsme si povídali na téma domácí knihovničky. Ne všichni prváci už mají svoji poličku na knihy, a ty se pak míchají společně s hračkami. Paní knihovnice vyzvala tyto děti, aby se o svoji knihovničku postaraly. Také jsme si povídali o "Tátovi" - čtenáři. Některé děti prozradily, že jim čte táta. A to je dobře. 

Reportáž 

 
z návštěvy dětí z Mateřské školy na Velehradě dne 29. ledna 2015. S dětmi jsme si přečetli pohádku O myšce, která hledala nový domov, seznámila jsem děti s novými knížkami a děti mi přinesly svoje obrázky, které namalovaly po přečtení pohádky o Třech medvědech. Moc děkuji.
       
další foto ve fotogalerii

Setkání maminek s malými dětmi

Naše knihovna připravila v tomto zimním čase pro maminky a jejich děti ukázky dětských knih pro děti, které ještě nečtou, ale určitě poslouchají. Protože jsme v minulém roce nakoupili pěkné dětské knížky, je příhodné, aby se dostaly k dětskému čtenáři. Setkání se vydařilo a většina si domů odnášela nějakou dětskou literaturu. Obrázky z této akce najdete v sekci "FOTOGALERIE"