HISTORIE ROKU 2012

Vánoce v knihovně rok 2012

V pátek 21. prosince se v podvečer sešly děti z Modré v naší knihovně.Na tomto setkání jsme rozbalili nové dětské knihy, přečetli jsme si povídky od Františka Nepila z knihy Já Baryk, děti si zhotovily vánoční lodičku ze skořápky a svíčky. Když už jsme byli všichni unavení a snědli jsme všechny perníčky, vypili pitíčka, přišel mezi nás pan David Vacke a přečetl nám ještě dvě pohádky.  Na cestu domů si děti posvítily prskavkami a rozběhly se domů. Děkuji všem, kteří přišli.... Vaše knihovnice Eva Turecká

 další foto ve fotogalerii

Vánoční dílnička

 dne 10. prosince od 16 hodin se naše knihovna změnila ve vánoční dílničku. Děti si vyráběly vlastní svícínek a tato práce je velmi zaujala. V knihovně voněl perníček, kterým se děti občerstvily a také lepidlo z roztavených tavných pistolí. Příjemný podvečer strávený společně mezi regály s knihami byl pěknou adventní akcí v Modré. Více foto naleznete ve fotogalerii.

Beseda s Marií Klementovou

Dne 26. listopadu  se uskutečnilo v naší knihovně  cestovatelské setkání s paní Marií Klementovou o její pouti do Santiago de Compostela. Poutavé povídání bylo doplněno promítáním obrázků z této, dnes velmi populární, cesty po Španělsku k hrobu Sv. Jakuba. Podání paní Klementové určitě všechny přítomné zaujalo. Děkujeme všem za účast na této akci.

viz https://devcezhor.cz/

SPOLEČNÉ ČTENÍ 9. března 2012

V rámci měsíce března - měsíce čtenářů četli dětem krátké příběhy jejich starší kamarádi a rodiče. 

Scénické čtení duben 2012

Na pozvání paní knihovnice přišli dětem přečíst pohádky profesionálové. Dva herci ze Slováckého divadla předvedli dětem a několika rodičům své umění a také jim dali návod, jak dětem číst pohádku, aby je zaujala.